Activité indépendante extra-muros possible

Op vraag van Louis Ide verduidelijkt minister Milquet de wet op de arbeidsduurbeperking. Zo blijft het mogelijk om bovenop de 48 uren werkweek  extra-muros actief te blijven. Ze verduidelijkt ook dat de wetgeving niet van toepassing is op leidinggevenden binnen het ziekenhuis.

 

Datum Verschijning: 17/05/2011
Bron: Tendances Spécialistes