De noodzaak van "een voorschrift voor onze zieke gezondheidszorg"

Na "Lof der gezondheid. Diagnose van het terminaal Belgische gezondheidsbeleid”, mijn eerste boek, toonde ik aan dat de taalgrens een echte zorggrens is. Dit is ondertussen gemeengoed. Zelfs de grootste critici geven toe dat er twee zorgculturen in België bestaan (ondanks één uniform federaal beleid)! In 2012 schreef ik een tweede boek. In de onderhandelingen van 2010 werden we onder andere geconfronteerd met een cijferslag. De redenering was op een bepaald moment dat de gemeenschap die in preventie investeerde (waardoor er minder zieken zijn die federaal moet bekostigen) daar ook voor moest beloond worden. Een mogelijke piste was dat naar de uitgaven van die gemeenschap gekeken moest worden. Nu is er een RIZIV-studie, die de uitgaven tussen de gemeenschap uitwist. Erger nog… Na de manipulatie van de cijfers was Vlaanderen de slechtste leerling van de klas en zou ze kunnen fluiten naar een eventuele bonus (om te investeren in preventie). Ik schreef de frustratie van die onderhandelingen van me af. Maar gaf ook een paar algemene principes mee voor onze gezondheidszorg.

 

Om mijn toekomstvisie op de Vlaamse gezondheidszorg volledig duidelijk te maken, schreef ik nu mijn derde boek. Het sluitstuk van een trilogie als het ware. Hiermee bied ik een recept aan dat mogelijks kan leiden tot een nieuwe gezondheidszorg. En dit is broodnodig, want de huidige gezondheidszorg is ziek.
 
De patiënten hebben wel de indruk dat er een kwalitatief goede gezondheidszorg is, maar dat is dankzij de zorgverstrekkers en ondanks het systeem. Vandaag gaat meer dan 38,8 miljard euro naar gezondheidszorg. De federale overheid betaalt hiervan 27 miljard euro. De patiënten betalen nu al meer dan 10 miljard euro uit eigen zak. Het is bijna sarcastisch te moeten vaststellen dat sommigen dan nog steeds deze situatie als het nec plus ultra van de sociale zekerheid roemen.
 
Met dit boek bied ik dus zoals gezegd een recept aan dat mogelijks kan leiden tot een nieuwe gezondheidszorg. Ik zeg niet dat ik hiermee hét recept heb, maar misschien toch eentje die het goede behoudt en verandert waar nodig zodat iedereen zich er kan in vinden. Ik wil namelijk een toegankelijke, betaalbare sociale kwalitatieve gezondheidzorg voor de patiënt waar het aangenaam is in werken voor elke zorgverstrekker. Hoe ik dit concreet wil doen, maakt het boek duidelijk. Lezen dus!
 
Meer informatie op www.lofdergezondheid.be