"Opdracht volbracht"

Dankzij een inspanning van 230 miljoen euro tijdens de begrotingscontrole werd het regeerakkoord gerespecteerd. Het streefdoel blijft nog steeds een begrotingsevenwicht in 2018. De regering doet op die manier nog beter dan de Hoge Raad van Financiën had aanbevolen en behoort zo tot de beste leerlingen van de Europese klas.

 
Belangrijk is dat de regering hierbij de gewone burgers en gezinnen niet raakt. In tegenstelling tot vroeger komen er geen nieuwe belastingen om de begroting op orde te krijgen. De inspanning zal worden geleverd door een verhoogde strijd tegen fiscale en sociale fraude. Daarnaast komt er een omzetbelasting voor de diamantsector, de “Karaattaks”. Tenslotte is er de Kaaimantaks die fiscale constructies in belastingparadijzen aanpakt.
 
Aan de uitgavenzijde wordt er ruimte gemaakt voor een economisch relancebeleid. Er komen fiscale stimulansen voor kleine bedrijven en kmo’s in de opstartfase. Een andere prioriteit is natuurlijk jobcreatie. Er komen flexi-jobs in de horeca als eerlijk alternatief voor zwartwerk. Voor de jongeren komen er specifieke lanceerbanen met een lagere loonkost om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Ten slotte gaan de laagste lonen er op vooruit via een lastenverlaging. 
Daarnaast wordt er geïnvesteerd in de drie veiligheidsdepartementen, namelijk politie, justitie en defensie. Dit om er voor te zorgen dat deze performant kunnen optreden binnen het kader van de gewijzigde veiligheidssituatie en de internationale dreiging.
 

In de media werd een bloedbad in de sociale zekerheid voorspeld. De werkelijkheid ziet er heel anders uit. Er wordt bespaard door ons sociaal systeem efficiënt te doen functioneren.  Op het vlak van gezondheidszorg moeten de ziekenfondsen dit jaar 20 miljoen inleveren op hun administratieve werking. Er wordt ook 5 miljoen bespaard op internationale verdragen voor gezondheidszorg. Belangrijk hierbij is dat er niet bespaard wordt op de zorgverlening zelf. De patiënt zal hier geen hinder van ondervinden. De inspanning ligt bij de ziekenfondsen, iets waar de N-VA al lang om vraagt. Ook wordt extra geld uitgetrokken voor de geestelijke gezondheidszorg.