Sterk engagement voor volksgezondheid en voedselveiligheid nodig!

Het zijn cruciale dagen in het Europees Parlement. Sinds begin deze week vinden de hoorzittingen plaats van de verschillende kandidaat-Commissarissen in het Juncker-team. Daarmee krijgen Parlementsleden de kans om alle 27 kandidaten te testen op hun kennis, vaardigheden en onafhankelijkheid. Een super-examen zeg maar, waarbij de kandidaten de Parlementsleden moeten overtuigen dat zij de juiste man/vrouw op de juiste plaats zijn.

 
Andriukaitis
 
Ook onze N-VA EP-leden dragen bij aan de “screening”, o.a. toen de Litouwer Vytenis Andriukaitis voorbije dinsdag onderworpen werd aan een spervuur van vragen. Andriukaitis wordt voorgedragen als het nieuwe gezicht voor volksgezondheid en voedselveiligheid.
De man heeft een indrukwekkend persoonlijk verhaal, dito CV en is duidelijk gemotiveerd en enthousiast. Maar zijn antwoorden op de twee duidelijke en concrete vragen van de N-VA bleven toch onder de verhoopte verwachtingen.
 
Portefeuille volksgezondheid ernstig uitgehold
 
Een eerste vraag betrof verschuivingen in de structuur van de nieuwe Commissie, waardoor de portefeuille volksgezondheid danig dreigt te worden uitgehold. Zo zou de bevoegdheid over gezondheidstechnologieën, cosmetica, geneesmiddelen en het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) niet langer onder volksgezondheid vallen, maar wel onder interne markt en industrie.
Een debat over de interne structuur van de Commissie mag technisch lijken, maar is niet zonder belang! Heel wat stakeholders uitten de voorbije weken al hun bezorgdheid over de herstructurering van Juncker. De brief die Juncker uitstuurde om mensen gerust te stellen, brengt weinig zoden aan de dijk.
Ook wij menen dat deze verschuiving allesbehalve een goede zaak is. Geneesmiddelen dragen bij tot de bescherming en vrijwaring van de volksgezondheid en kunnen niet zomaar worden gelijkgeschakeld met andere producten in de interne markt. Het uitgangspunt, de doelstellingen en de finaliteit van deze twee beleidsdomeinen zijn zo verschillend dat conflicten niet uit te sluiten vallen. Onafhankelijkheid is een absolute voorwaarde om een hoog niveau van bescherming van menselijke gezondheid te garanderen.
 
Het antwoord van de kandidaat nam de bezorgdheid van de N-VA niet weg. Andriukaitis benadrukte dat de Commissie gemeenschappelijke besluiten neemt als college en dat hij nauw zal samenwerken met zijn collega voor interne markt en industrie. Maar alle intenties voor goede samenwerking en collegiale besluiten ten spijt, lijkt het nogal naïef te denken dat het wegnemen van een belangrijk stuk uit de portefeuille volksgezondheid (met ook personeel etc.), niets zou veranderen aan de impact van de commissaris op de voorstellen die worden uitgewerkt.
 


Principe van evidence-based practice
 
Ook verontrustend was het onduidelijke antwoord van de kandidaat op onze vragen in verband met “evidence-based practice” (EBP, i.e. inzetten op wat aantoonbaar werkzaam is en dus wetenschappelijk bewezen). De vraag naar zijn kennis over het principe van EBP en of hij bereid is dit principe als leidraad te hanteren in het volksgezondheidsbeleid, liet hij onbeantwoord, wat moeilijk te begrijpen valt voor iemand die zelf hartchirurg is en Minister van Volksgezondheid.
Op onze vraag over EBP versus aanvullende en alternatieve geneeskunde (CAM) gaf de kandidaat een uiterst dubbelzinnig antwoord. Hij bevestigde dat de keuze voor het al dan niet erkennen van CAM een zaak is voor de lidstaten, maar sprak vervolgens over het uitwerken van regels op basis van de uitwisseling van beste praktijken.
 
N-VA bezorgd
 
Deze antwoorden stemmen de N-VA tot bezorgdheid. Wij moedigen deze kandidaat dan ook aan zijn engagement kracht bij te zetten door een sterk engagement te tonen voor evidence-based practice, door zich te verzetten tegen de geplande uitholling van de portefeuille volksgezondheid en door zijn expertise op vlak van voedselveiligheid drastisch op te krikken.
Wij zullen hem, als hij lid wordt van de Commissie, regelmatig herinneren aan onze aandachtspunten en interpelleren over deze bezorgdheden in parlementaire debatten.
 
De nieuwe Europese Commissie treedt aan op 1 november, en wordt - als college - ter goedkeuring onderworpen aan een stemming van het Europees Parlement op 22 oktober.
 
Mark Demesmaeker en Louis Ide