Blog van Louis Ide

Louis Ide is kandidaat algemeen secretaris N-VA

Ik ben met volle ‘goesting’ –als we dat woord nog mogen gebruiken- kandidaat algemeen secretaris voor N-VA en als ik het vertrouwen krijg van de leden van de partijraad, leg ik mijn mandaat neer in het Europees Parlement. Het is me dus meer dan menens. De nieuwe succesvolle context waarin wij, als N-VA’ers, dé volkspartij van Vlaanderen geworden zijn (met 9 excellenties en 90 parlementsleden), heeft me geprikkeld om die stap te zetten. Ik geloof namelijk dat ik mijn partij en onze kiezers meer diensten kan bewijzen als algemeen secretaris.

Sterk engagement voor volksgezondheid en voedselveiligheid nodig!

Het zijn cruciale dagen in het Europees Parlement. Sinds begin deze week vinden de hoorzittingen plaats van de verschillende kandidaat-Commissarissen in het Juncker-team. Daarmee krijgen Parlementsleden de kans om alle 27 kandidaten te testen op hun kennis, vaardigheden en onafhankelijkheid. Een super-examen zeg maar, waarbij de kandidaten de Parlementsleden moeten overtuigen dat zij de juiste man/vrouw op de juiste plaats zijn.

De noodzaak van "een voorschrift voor onze zieke gezondheidszorg"

Na "Lof der gezondheid. Diagnose van het terminaal Belgische gezondheidsbeleid”, mijn eerste boek, toonde ik aan dat de taalgrens een echte zorggrens is. Dit is ondertussen gemeengoed. Zelfs de grootste critici geven toe dat er twee zorgculturen in België bestaan (ondanks één uniform federaal beleid)! In 2012 schreef ik een tweede boek. In de onderhandelingen van 2010 werden we onder andere geconfronteerd met een cijferslag.

Voor een cleane samenleving

Misschien is het de stress van de aankomende verkiezingen die maakt dat drugs zoveel in de aandacht komen. Na het pleidooi van SP.A voor het legaliseren van cannabis, wil econoom Paul De Grauwe nog verder gaan. Hij pleit onomwonden voor het legaliseren van alle drugs.

 

Waarom ik voor de wet euthanasie heb gestemd

Ik heb niet de intentie in deze column het debat aan te gaan. Ik heb niet de intentie iemand te overtuigen, laat staan te oordelen over het stemgedrag van andere collega’s politici. Ik heb ook begrip voor mensen die tegen deze wet zijn, ik respecteer hun visie. Ik vraag hen hetzelfde te doen. Ik maak een keuze die niet op één twee drie is genomen. Vandaar dat deze column enkel een duiding is, een verantwoording is en geen aanzet tot debat. In mijn partij geldt de ethische vrijheid en in die zin was ik ook dan ook vrij om mijn eigen keuze te maken. Ikzelf steun deze wet.

 

Numerus clausus: reactie op column Paul De Grauwe

Paul De Grauwe mag dan in sommige kringen een gewaardeerd economist zijn, van gezondheidszorg heeft hij duidelijk geen kaas gegeten. In zijn column (DM, 10/12/2013) schrijft hij over “de numerus clausus voor huisartsen” om zo de studenten geneeskunde een corporatistische reflex aan te praten.

Het socialisme volgens Tobback: rook een sigaret, dat is goed voor de sociale zekerheid!

Nu de hoofdredacteur van Trends vanuit een sense of urgency de veilige haven van de journalistiek ruilde voor de turbulente politiek, ziet Bruno Tobback zijn kans schoon om “sociaal” te definiëren en in één adem N-VA als asociaal te bestempelen. Tobback jr. voelt duidelijk de noodzaak om een en ander recht te zetten na de sigarettenkwakkel. Eerder deze week verklaarde Tobback namelijk doodleuk dat sigaretten roken goed is voor de sociale zekerheid. Als Tobback dit sociaal vindt wil ik gerust asociaal zijn.

Asbest

Intellectuele eerlijkheid in de politiek bestaat niet. Jammer genoeg. Bewijs hiervan is mijn wetsvoorstel uit 2012 inzake het schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers dat door de meerderheidspartijen steeds op de lange baan werd geschoven maar dat nu wel zomaar letterlijk door de regering (Kamer) is overgenomen als wetsontwerp.

Stad Vlaanderen

Benjamin Barber is in ‘t land en u zal het geweten hebben.

En nu met zijn allen: lachen!

Maggie kreeg een taart in het gezicht. Bij de uitreiking van de prijs Armoede Uitsluiten van Welzijnszorg was het prijs.

Inhoud syndiceren