Blogs

Voor een cleane samenleving

Misschien is het de stress van de aankomende verkiezingen die maakt dat drugs zoveel in de aandacht komen. Na het pleidooi van SP.A voor het legaliseren van cannabis, wil econoom Paul De Grauwe nog verder gaan. Hij pleit onomwonden voor het legaliseren van alle drugs.

 

Waarom ik voor de wet euthanasie heb gestemd

Ik heb niet de intentie in deze column het debat aan te gaan. Ik heb niet de intentie iemand te overtuigen, laat staan te oordelen over het stemgedrag van andere collega’s politici. Ik heb ook begrip voor mensen die tegen deze wet zijn, ik respecteer hun visie. Ik vraag hen hetzelfde te doen. Ik maak een keuze die niet op één twee drie is genomen. Vandaar dat deze column enkel een duiding is, een verantwoording is en geen aanzet tot debat. In mijn partij geldt de ethische vrijheid en in die zin was ik ook dan ook vrij om mijn eigen keuze te maken. Ikzelf steun deze wet.

 

Numerus clausus: reactie op column Paul De Grauwe

Paul De Grauwe mag dan in sommige kringen een gewaardeerd economist zijn, van gezondheidszorg heeft hij duidelijk geen kaas gegeten. In zijn column (DM, 10/12/2013) schrijft hij over “de numerus clausus voor huisartsen” om zo de studenten geneeskunde een corporatistische reflex aan te praten.

Het socialisme volgens Tobback: rook een sigaret, dat is goed voor de sociale zekerheid!

Nu de hoofdredacteur van Trends vanuit een sense of urgency de veilige haven van de journalistiek ruilde voor de turbulente politiek, ziet Bruno Tobback zijn kans schoon om “sociaal” te definiëren en in één adem N-VA als asociaal te bestempelen. Tobback jr. voelt duidelijk de noodzaak om een en ander recht te zetten na de sigarettenkwakkel. Eerder deze week verklaarde Tobback namelijk doodleuk dat sigaretten roken goed is voor de sociale zekerheid. Als Tobback dit sociaal vindt wil ik gerust asociaal zijn.

Asbest

Intellectuele eerlijkheid in de politiek bestaat niet. Jammer genoeg. Bewijs hiervan is mijn wetsvoorstel uit 2012 inzake het schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers dat door de meerderheidspartijen steeds op de lange baan werd geschoven maar dat nu wel zomaar letterlijk door de regering (Kamer) is overgenomen als wetsontwerp.

Stad Vlaanderen

Benjamin Barber is in ‘t land en u zal het geweten hebben.

En nu met zijn allen: lachen!

Maggie kreeg een taart in het gezicht. Bij de uitreiking van de prijs Armoede Uitsluiten van Welzijnszorg was het prijs.

De koepels van openbare en christelijke zorginstellingen fuseren

De website van de Specialist stelt dat Zorgnet Vlaanderen, de koepel van Vlaamse Christelijke privézorginstellingen en Icuro, de koepel van Vlaamse ziekenhuizen met een publieke partner - de vroegere openbare ziekenhuizen – fuseren.

 

Bepaalt de omtrek van je buik straks je verzekeringspremie?

Nu ze van Europa niet langer een verschil mogen maken in premies tussen mannen en vrouwen, zijn onze verzekeraars niet onbegrijpelijk op zoek naar nieuwe bronnen van inkomsten. De nieuwe invalshoek die ze hierbij gevonden hebben, is deze van het gezondheidsrisico.

Doodstraf op aanvraag komt dichterbij

“Er bestaat in België een sluipend risico op ‘doodstraf on demand’”. Dat stelt N-VA-senator en arts Louis Ide. Hij reageert daarmee op de vraag van F.
Inhoud syndiceren