Blogs

Een avondje RTBF

Zaterdag was ik niet in mijn beste doen. Mijn biotoop beperkte zich die dag tot de sofa. Gelukkig bracht de televisie wat verstrooiing.

 

Waar is de ware Emile Moyson?

Hier vindt u de integrale versie van de lezersbrief gepubliceerd in Knack op 24/11/2010. Dit is een reactie op de uitspraken van Herman Balthazar in Knack van 10/11/2010.


Een (over)ijverige psychiater?

“Bart vu par un psychiatre”, blokletterde de krant La Dernière Heure enkele weken geleden. In het krantenartikel wordt de N-VA-voorzitter omschreven als “een egocentrische ‘kind-koning’, die tot elke prijs gehaat wil worden om beter zijn almacht te kunnen bevestigen”. Er staan nog meer van dergelijke fraaie omschrijvingen in het artikel.

 

Franstalige kinesitherapeut blijkbaar meer waard dan de Vlaamse

De federale Ministerraad heeft vorige vrijdag beslist om voorlopig geen federale uitgangsexamens meer uit te schrijven voor afgestudeerde kinesitherapeuten. Letterlijk klinkt het dat de Ministerraad “een denkproces zal opstarten over de wenselijkheid om een dergelijk examen in de toekomst te organiseren, gelet op het unaniem advies van de Planningscommissie van 18 mei 2010 dat voorstelde om dit examen af te schaffen.

 

Zet Onkelinx de sluizen weer open?

Uittredend minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) deelde vorige week in ‘Le Soir’ mee dat ze de artsenquota wil schrappen. Jarenlang probeerde Vlaanderen met voldoende verantwoordelijkheidszin het aantal artsen te beperken door middel van een ingangsexamen, de Franstaligen deden niets en zitten weldra met een probleem. Of hoe de problemen door (Franstalig) onverantwoord beleid opgelost worden door het (Vlaams) verantwoord beleid in vraag te stellen.

 

50.348 maal dank

Hartelijk dank aan de 50.348 mensen die op 13 juni voor mij hebben gestemd. Ik zal de komende vier jaar met evenveel enthousiasme en inzet actief blijven in de politiek, voornamelijk op het vlak van gezondheidszorg.

 

 

Wie begrijpt die mensen nog?

Aan de uittredende minister van Buitenlandse Zaken,

Beste Steven,

Ik mag je toch nog tutoyeren? Dat deden we immers ook toen we samen de helikopterwerkgroep “gezondheidszorg” trokken in aanloop van de verkiezingen van 2007.

 

Drugs in de maatschappij én in de krant

Gisteren ging ik met een goed gevoel gaan slapen. Terzake maakte een mooie reportage over ons drugscolloquium. Ik was blij dat uitgerekend N-VA ook met een niet-communautair item naar de kiezer stapt. Want als we pleiten voor Vlaamse bevoegdheden moeten we de Vlaming ook vertellen wat we er mee gaan doen. Met een uiterst complex gegeven als drugs was dit een hele uitdaging. Dat dit dan nog pal in de campagne viel, wat niet was voorzien, maar maakte de druk nog groter. Deze morgen speurde ik in de kranten naar de verslaggeving over ons drugscolloquium. Ik zocht op mijn naam.

 

Kind of foetaal materiaal?

Enkele weken geleden schreef ik dit stuk. Het werd gisteren in Tertio gepubliceerd.
Vandaag is het een "hot topic" en verdeelt het de regering, zoals ik voorspelde...

 

Geen brandkluis meer op faculteit geneeskunde.

Toen ik gisteren het persbericht zag dat de ministers Onkelinx, Smet en Marcour een persconferentie zouden gaan organiseren over de zesjarige geneeskunde opleiding, was ik tevreden.

 Al tien jaar strijden studenten voor de zesjarige opleiding. Ik weet het nog goed hoe ik op missie met AZG, met alle moeite van de wereld, moest uit leggen aan een Nederlandse collega dat ik in het zevende jaar geneeskunde zat, maar nog geen arts was... In Europa waren wij weer eens het buitenbeentje…

 

Inhoud syndiceren