Blogs

Dank u kiezer!

N-VA scoorde fantastisch, het sterkt me in mijn geloof dat inhoud beloond wordt. Het geeft me de moed nog meer dossiers zoals de Vlaamse hospitalisatieverzering uit te dokteren. Wie kan daar nu immers tegen zijn? U moet het maar eens lezen op www.n-va.be/hospitalisatieverzekeringen. Inhoud loont en in die zin volg ik graag het voorbeeld van Jan Peumans: dé volksvertegenwoordiger die het ambt glans gaf.

 

Zoek de politicus...

Schitterend! Op De Standaard: “Zoek de politicus!”. Ga vlug even kijken: http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20090603_027

 

www.louiside.be

Het is campagnetijd en dus maakte een goede vriend een pracht van een webstek. De blog ligt even stil: met zijn allen naar www.louiside.be dus. Tenzij je even wil grasduinen in wat ik bijeen schreef...
Louis

 

Waarom de pausresolutie in de Senaat is terug getrokken.

Eerst en vooral was er een resolutie in de Kamer. Mijn voorzitter, een historicus, heeft ons standpunt aldaar al uitvoerig toegelicht. Ik zal hier op mijn digitaal dagboek hetzelfde doen, als medicus, of nog beter, als microbioloog ooit nog actief in Soedan en Tsjaad én toch, om het niet al te zwaar uit te drukken: “op de hoogte van” HIV, AIDS, Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae, Phthirus pubis, Chlamydia trachomatis en lymfogranuloma venereum.

 

Crombez: nog niet verkozen en al hypocriet, of in het beste geval zwaar dementerend.

Ik verslikte me even in mijn koffie toen ik deze morgen mijn krant las. John Crombez wil de boetes afschaffen voor mensen die de zorgverzekering niet betaalden. "John wie?", zal u zeggen. Inderdaad John Crombez reeds "Kei van de Wetstraat" (en in het gelijknamig programma opgevoerd nog voor hij verkozen was en dus per definitie geen "kei" kan zijn) wil de boetes afschaffen voor de zorgverzekering. Straks zal u hem meer zien dan u lief is: meneer Crombez is de kopman voor de West-Vlaamse SP.A-lijst. Afijn, nu kent u hem.

 

Vlaamse Aanvullende Zorgverzekering

Zelfs uw ziekenhuisfactuur is communautair (25/03/09 - Knack)

Ook op het vlak van de ziekenhuissupplementen is de taalgrens een breuklijn, zegt N-VA-senator Louis Ide. Hij stelt voor om de Vlaamse zorgverzekering aan te vullen met een Vlaamse hospitalisatieverzekering. Een citaat uit het dossier in Knack. De volledige cijfers van de ereloonsupplementen en kamersupplementen vindt u op www.knack.be/extra

 

’t I were van dadde.

‘ k Poefte mie gistre in miene zetle en ‘k zette mie voe miene teevee voe da nieuw programma “Mercator”.
’t Dee mie een bikke peinzen an “den mol”, stak goe ineen.
Moa, toen ik een teuge van mien pinte wilde pakken bleef ‘k d’r aol verre in.
Ze ondertitelden nondedju! Alleine de West-Vloamingen! Zelfs ol kostje hem goe verstoane! Zelfs ol zei diene vint nie meer dan “shit”, tonne nog moesten z’hem ondertiteln!
En voe de die van ’t stad niemendolle!
Gerrit Callewaaer ut Bavikhove: Waer bestu bleven?

 

De Gucht heeft altijd gelijk.

De Gucht heeft gelijk altijd, wist u dit niet? Vraag het hem maar, hij (alleen) zal het u bevestigen.

Nu hij zijn mond over Congo moet houden en met zijn pollen van de federale ontwikkelingssamenwerking moet blijven, moet De Gucht elders zijn gelijk halen. Daarom schiet de Gucht maar al te graag op het pas geopend Vlaams Huis in New York. Pijnlijk wel dat Patricia Ceyssens (partijgenote van De Gucht) gretig aan het feestje in New York deelnam. Maar zo werkt dat bij de VLD: de ene zegt zus en de andere doet zo.

 

Geen winnaars in de Wetstraat?

Dit is de toespraak die ik hield naar aanleiding van de regeerverklaring van de derde eerste minister in één jaar tijd. Voor wie geen tijd heeft dit te lezen: zeker toch het einde eens lezen...

 

Ziehier: de eerste Vlaams-onafhankelijke senator.

Na exact twee maand van technische werkloosheid in de Senaat (sic), mag ik weer schriftelijke vragen stellen. Een brief aan alle Kamerleden en Senatoren heeft wel degelijk iets los gemaakt. Het is trouwens te danken aan Sabine de Bethune en Hugo Vandenberghe dat ik mijn democratisch recht weer kan uitvoeren: of hoe ideologische tegenstellingen overstegen worden als het over de werking van de democratie gaat. Er is nog hoop.

 

Inhoud syndiceren