Blogs

Beste Sven,

Beste Sven,

Ik ken u ook niet. Totdaar de gelijkenis.

 

Ebbenhouten Spoor voor Sugar Jackson.

 

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is.

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is en de PS houdt er wel een zeer eigenaardig liedje op na.

 

Contingentering, ingangsexamen en uitgangsexamen naar de prullenbak verwezen.

De ministerraad gaf vandaag de zegen over het KB van de minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx. Dat KB voorziet een aanpassing van de contingentering. Dit stelt N-VA zwaar teleur en het sterkt ons in de gedachte dat het daarom goed was ons te onthouden bij de stemming in de commissie volksgezondheid op de beleidsnota van Onkelinx.

 

Louis Ide (N-VA): RIZIV publiceert voortaan regionale statistieken.

(02/05/2008) Deze week verscheen in het medische vakblad De Huisarts een artikel waaruit blijkt dat de vele parlementaire vragen van N-VA-senator Louis Ide het RIZIV ertoe aangezet hebben om voortaan ook regionale statistieken te publiceren.

 

Opheffen artsenquota is spelen met vuur.

N-VA-senator Louis Ide en Kamerlid Flor Van Noppen verzetten zich tegen de plannen van federaal minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) om de contingentering van artsen blindelings te versoepelen en het overtal aan artsen, vooral in Franstalig België, te regulariseren. Ze pleiten ervoor dat de minister eerst werk maakt van een kadaster, zodat er eindelijk transparantie komt over de juiste statistieken.

 

Dit gaat te ver.

Vandalen hielden ravage in ons partijgebouw. Dat ze de Vlaamse vlag mee pikten en er een driekleur voor in de plaats hangden, doet op zijn minst het vermoeden rijzen dat de actie politiek geïnspireerd was.

 

Euthanasie.

"Senaat mag praten over euthanasie. Er is geen open verzet tegen een 'sereen debat', in de Senaat, over een uitbreiding van de euthanasiewet." titelt De Standaard vandaag.

 

Toespraak naar aanleiding van de regeerverklaring 22-3-2008.

Ik zal kort en beperkt, zoals drie maand geleden, het standpunt van de N-VA toelichten, omdat de regering Leterme I op 15 juli verantwoording aflegt aan de Kamer, gevolgd door de vertrouwensstemming.

 

Bitter.

Tien jaar geleden werd ik als student geneeskunde geconfronteerd met een nieuwe maatregel van de toenmalige minister van Volksgezondheid. Marcel Colla (SP.a), vroeger bekend van de flippo’s, nu bekend van zijn zitje in een raad van bestuur van een organisatie die de gezondheidszorg wil privatiseren, wou het aantal artsen beperken.

 

Inhoud syndiceren