opinies op knack.be

'Leidt een simplistische slogan als 'Laat de rijken de crisis betalen' tot een meer rechtvaardige fiscaliteit?'

Het gebeurt niet zo vaak meer, maar onlangs had ik een ware aha-erlebnis toen ik de krant las. Dat gebeurde bij het lezen van een interview met Etienne Cooreman in De Standaard. Zijn eruditie deed me denken aan Jan Verroken, ook zo'n parlementslid dat ooit het verschil maakte.

'Waarom we het Europees Geneesmiddelenagentschap naar België moeten halen'

Heeft u het boek 'Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad' van Peter Gøtzsche al gelezen? Niet doen, want daarna durf je als arts geen enkel geneesmiddel meer voor te schrijven en als patiënt geen enkel meer te slikken. Als je het boek leest, waan je je bij de Napolitaanse Camorra. De titel is nogal fors, maar in het boek zijn er zaken in het boek die hout snijden; de veroordelingen waar de auteur het over heeft, zijn een feit. Dat er soms een gebrek aan transparantie is en de conflict-of-intrest een probleem is, kan niet worden ontkend.

Mobiliteitsplan Gent: 'Wie een stad leefbaar wil maken, volgt beter het Antwerpse voorbeeld'

Ik nam vandaag de wagen richting centrum Gent. Ik doe dat ritje vaak als ik iets bij een lokale handelaar wens te kopen. De fiets of het openbaar vervoer laat het vaak niet toe de buit ordelijk thuis te brengen. Ik beschik vanzelfsprekend niet over een bakfiets en dus is goederen vervoeren geen sinecure. Ik dacht bij mezelf dat dit mogelijks één van de laatste keren was dat ik op die manier Gent zou bezoeken. Een groot billboard staat immers dreigend in centrum Gent opgesteld met de boodschap dat er vanaf 3 april "vergunningsplicht" geldt.

'Besparen in de gezondheidszorg hoeft helemaal niet asociaal te zijn'

Het Rekenhof publiceert geregeld bijzonder interessante rapporten. Die rapporten worden vaak gevraagd op initiatief van het Parlement. Helaas krijgen ze in de media niet altijd even veel aandacht. Wie dat wil, kan ze ook zelf vinden op de website van het Rekenhof. Het rapport van de ziekenfondsen was omzeggens hetzelfde lot beschoren. Enkel De Tijd en Knack berichtten er kort over. In 2015 vroeg het Parlement zich af of er een correcte vergoeding wordt gegeven voor de administratiekosten van de ziekenfondsen. Een bijzonder interessant verslag was het resultaat.

'Juist door voortdurende controle blijven vier machten ver genoeg van elkaar gescheiden'

Twee weken geleden was het weer zover. Groot alarm, want Theo Francken had het opnieuw gedaan: de staatssecretaris voor Asiel en Migratie had het aangedurfd om via Twitter een VRT-journaliste terecht te wijzen. Prompt volgde een stroom aan artikels en reacties van journalisten en opiniemakers.

'Een pedagogische tik is niet hetzelfde als slaan om te straffen'

Tijdens de kerstvakantie was de school niet ver weg. De katholieke onderwijskoepel had ontdekt dat de vinger opsteken in de klas tot ongelijkheid leidt, en ook de pedagogische tik thuis werd vol afschuw verboden. De school of ruimer de pedagogie was alom aanwezig.

'Hoe weeg je af of je handelsrelaties aanknoopt met een land waar mensenrechten geschonden worden?'

Met welk land drijf je handel? Het lijkt een eenvoudige vraag, maar het is een bijzonder complexe vraag. Op het eerste gezicht lijkt het evident dat we zonder veel ethische problemen handel kunnen drijven met landen die onze ethische normen en waarden delen. Als we ons tot die landen beperken, zijn we vervolgens snel rond, want behalve de EU rest er dan misschien enkel nog Canada en Australië waar we vervolgens handel mee zouden drijven. Maar zelfs een handelsverdrag met Canada (CETA) is voor sommigen te moeilijk.

'Het valt niet uit te leggen dat burgers de kleine lettertjes moeten lezen, maar wetten 'onwetend' ondertekend worden'

Het bewuste amendement waarmee de afkoopzaak Chodiev versneld werd ingediend en gestemd door CD&V, open VLD, MR, cdH en PS werd niet ondertekend door SP.A, groen/ecolo, VB en N-VA. Toch zal deze zaak afstralen op "de politiek" in zijn geheel. De zaak Chodiev is ronduit nefast voor de geloofwaardigheid van de politiek en bijgevolg voor de democratie. Hiermee doe ik geen uitspraak over schuld of onschuld, want ik kan me perfect voorstellen dat een aantal parlementsleden dit amendement "onwetend" heeft meegetekend, omdat dit goed staat in de statistieken. Toch pikt de bevolking dit niet.

Van Rode Neuzen tot Warmste Week : 'Hoe meer staat structureel weggeeft, hoe minder burger spontaan wegschenkt.'

'Respect voor wie zich belangeloos inzet!' roept Francine Mestrum op knack.be, waarna ze meteen de gulle schenkers verwijt dat hun liefdadigheid 'structurele oplossingen' tegenwerkt. Ook gepensioneerd vrederechter Jan Nolf en De Morgen-journalist Joël De Ceulaer toonden zich van hun meest verzuurde kant, toen ze beweerden dat het een schande is dat de overheid Rode Neuzen Dag steunt, en daarmee aantoont dat ze haar werk niet doet. Vanwaar die allergische reacties op spontane liefdadigheid? En, los van het gebrek aan respect dat hier wordt tentoongespreid, klopt het ook?

'Vaccinatie is het slachtoffer van zijn eigen succes'

De dagen zijn korter en koud, het winteruur sloeg toe en dus kloppen de infecties spreekwoordelijk aan de deur. In het ziekenhuis waar ik werk, doken ondertussen de eerste RSV-infecties op bij kinderen. Kim Clijsters werd al, al dan niet terecht, gewaarschuwd om zich met haar pasgeboren baby niet teveel onder het volk te mengen om het gevaar op infectie met het Respiratoir Syncytieel Virus voor Blake zo klein mogelijk te houden. Op het griepvirus is het nog even wachten, maar vroeg of laat zal het terug toeslaan.

'Alle examens aan het eind van het jaar : dat systeem heeft vele jaren zijn dienst bewezen.'

In het jaar dat ik als geneeskundestudent Doc's bar runde, qua omzet het grootste studentencafé van Leuven, heb ik meer van de wereld geleerd dan op de schoolbanken. Je wordt vanzelfsprekend geen arts in Doc's bar, dat niet, maar ik vermoed dat je wel een ander type mens wordt dan een student die zich nooit engageerde. Het was dan ook met ongeloof dat ik vernam dat de UGent en de KULeuven er aan denken elke vijf weken examens te gaan organiseren. Ik stam nog uit de tijd dat er slechts eens per jaar examens werden afgelegd.

'De media, dat zijn we zelf.'

In haar editoriaal van 16/11/2016 in Het Nieuwsblad waarschuwt hoofdredactrice Liesbeth Van Impe voor berichtgeving die via facebook of andere sociale media binnen stroomt. Ze beweert dat wie zich beroept op sociale media voor informatiegaring het risico loopt op foute informatie. Dat klopt, maar volgens mij onderschat ze het kritische vermogen van de lezer/gebruiker om het onderscheid tussen waar en onwaar te maken. Meer nog, als een hoax via twitter verstuurd wordt, zal een andere twitteraar daar wel op reageren.

'Waarom zou een leek als ik niet in staat zijn om na te denken over een bepaalde godsdienst?'

Na mijn vier columns voor knack.be waarin ik uitvoerig argumenteerde dat - anders dan andere religies - de Islam het bijzonder moeilijk heeft om niet aan politiek te doen, schreef Tijani Boulaouali van het Platform Vlaamse Imams en Moslimtheologen dat ik de islam-discussie politiek benaderde, 'terwijl dit een theologische aanpak vergt.' Tja, als men het al bij voorbaat niet over de relatie tussen politiek en de islam mag hebben. Ik repliceerde daarom op twitter met: 'Quod erat demonstrandum'.

'Wie niet kan incasseren, blijft beter weg uit de Twitter-ring'

Voor wie Twitter nog niet kent, het concept is vrij eenvoudig. In 140 tekens poneer je een stelling, een mening of een gedachte, die dan al dan niet wordt opgepikt. Dit is heel summier voorgesteld, want je kan bv. ook een linkje toevoegen naar een website waar je een heel essay voorgeschoteld krijgt. Twitter gaat razendsnel en is veel vinniger dan Facebook. Twitter kan een vloek maar ook een zegen zijn. Voor mij is twitter een zegen (met af en toe een vloek).

'Met de economische visie van de PVDA lijken Zuid-Amerikaanse scenario's niet meer zo veraf'

Met een hoog aaibaarheidsgehalte slaagt Raoul Hedebouw erin het communisme weer aantrekkelijk te maken in Franstalig België. Als we de peilingen (VTM) mogen geloven halen ze daar om en bij de 16%. Ik voel de zenuwachtigheid van de PS tot hier. Maar het communistisch reveil deint vooralsnog niet uit over Vlaanderen. Ondanks het feit dat Hedebouw als tweetalige ook Vlaanderen tracht aan te spreken én ondanks de communistische wolven in schaapsvacht Dirk Van Duppen en Peter Mertens, haalt de PVDA geen 4%. België, land van twee democratieën?

Inhoud syndiceren