opinies op knack.be

Bloeddonatie door homo's: 'Hoe verzoen je wetenschap met wat leeft in de maatschappij?

Het moet zo'n zeven jaar geleden zijn dat ik samen met Piet De Bruyn een persbericht de wereld in stuurde waarin we op medisch-wetenschappelijke basis verdedigden dat homo's (MSM -men who have sex with men- is een correctere term) geen bloeddonor mochten worden. Lesbische vrouwen daarentegen mochten dat wel. De reden is, heel kort door de bocht, dat er meer HIV circuleert bij MSM. MSM hebben onder andere gemiddeld (veel) meer sekspartners dan lesbische vrouwen.

Wordt na Turkije en Egypte ook in Europa de seculiere staat ondergraven?

In een vorig stuk pleitte ik ervoor dat de islam de Westfaalse orde zou aanvaarden, en dan vooral haar hoeksteen, de tolerante natiestaat. Nu is het onterecht te stellen dat ze dat nog niet op z'n minst geprobeerd heeft. Integendeel, de 20e eeuw heeft verschillende voorbeelden van pogingen van de islam om een modus vivendi te vinden in een wereld waarin het kalifaat was verdwenen. Nadat het al ver in ontbinding zijnde Ottomaanse rijk WOI verloor en volledig in elkaar stortte kwamen er in het Midden-Oosten en verder allerlei seculiere hervormers aan de macht. Hoe is het hen vergaan?

We hebben in Europa nood aan goed georganiseerd islamitisch middenveld dat zich onderwerpt aan de rechtsstaat'

Als ik mijn mailbox mag geloven kreeg het standbeeld van Avicenna in Kortrijk de voorbije dagen iets meer bekijks dan anders. Na mijn stuk over de islamitische arts vorige week regende het alvast reacties. Los van de vele historische opmerkingen (het valt me telkens weer op hoeveel islam-experts er zijn in Vlaanderen) wezen verschillende mensen me op een hele reeks van moderne, democratische moslims die de wetenschap een warm hart toe dragen.

Willen moslims in dialoog gaan, dan moeten ze loskomen van de letterlijke woorden van de Koran.

Komt u soms in Kortrijk? Bij gelegenheid moet u eens het standbeeld van Avicenna gaan bekijken, een gift van Tasjkent aan de stad Kortrijk. Avicenna was een moslim, een filosoof maar vooral -wat mij betreft- een arts. Hij wordt beschouwd als de vader van de klinische proef en wellicht bij uitbreiding de evidence-based medicine. Hij leefde tijdens islamitische middeleeuwen, een periode van bloei met veel ruimte voor wetenschap, cultuur en de geneugtes des leven.

Het christendom heeft zich aan de Verlichting aangepast. Kan de islam dat ook?

Dat de islam -zeker het laatste jaar- het publieke debat beheerst, lijkt me een open deur intrappen. Ook ikzelf betrap me op een grotere interesse en probeer door wat bij te lezen te begrijpen wat er gaande is. Onlangs bladerde ik voor het eerst in een Koran. Een vertaling weliswaar en dus passend bij deze wereldse 'kafir'. Binnen de islam dient de Koran immers te worden gelezen in het Arabisch van de 7de eeuw, nog steeds de officiële taal van de 'ummah', de wereldwijde moslimgemeenschap.

Strijd tegen fraude en corruptie is veel meer dan het zoeken naar inkomsten voor de schatkist

Johan Van Overtveldt is nu ongeveer anderhalf jaar minister van financiën en zijn beleid werpt vruchten af. De puinhoop van dertig jaar socialistisch beleid laat zich ook voelen in de bestrijding van de fraude. De lijken vallen uit de kast en minister Van Overtveldt mag de Augiasstal uitmesten. Hij werkt keihard aan die rechtvaardige fiscaliteit.
 
Toegegeven, verzameld links is er deels in geslaagd de minister te framen als zou hij de verpersoonlijking zijn van het tegendeel. Alleen zal objectiviteit zegevieren, daarvan ben ik overtuigd.

Ik kijk naar het voetbal omdat ik het een mooi spelletje vind. Aan al de rest heb ik geen boodschap.

Niemand ontsnapt aan het voetbal. Ook degenen die beweren dat het hen geen fluit interesseert, ondergaan nederig de willen en grillen van Koning Voetbal. Zelfs iets heiligs, zoals het zenduur van Thuis, moet ervoor wijken.

Zijn de groenen wel zo maagdelijk als ze zelf beweren?

Björn Rzoska van Groen schuwde de grote woorden niet in een opiniestuk over de aanpassing van de verkiezingsuitgaven: "Door het opheffen van de beperkingen kan ze [de N-VA] een campagne naar Amerikaans model voeren. Bart De Wever droomt blijkbaar van een campagne à la Donald Trump". Hiermee wil Rzoska vooral de 'zuiverheid' van zijn eigen partij voor het voetlicht brengen.
 
De impliciete boodschap die Rzoska de lezer wil meegeven is de volgende: er is maar één partij met propere handen, aan de rest en zeker die van N-VA kleeft er zelfs bloed.

Twee jaar na de verkiezingen: Wat is er nu allemaal de schuld van N-VA?

De laatste verkiezingen liggen ondertussen 2 jaar achter ons. De regering Michel staat nu iets langer dan anderhalf jaar aan het roer. Deze hervormingsregering tekende een ambitieus regeerakkoord uit, dat ook in uitvoering werd gebracht ondanks een aantal onvoorziene omstandigheden die het uiterste vergden van de hele ploeg.
 
Zo had in 2014 niemand de omvang van de migratiecrisis zien aankomen. De grootste migratiestroom sinds de tweede wereldoorlog overspoelde Europa.

Knappe koppen aan de zijlijn.

Je hoeft als politicus geen visie op de maatschappij meer te ontwikkelen. De dames en heren politici worden overspoeld met opinies en goede raad over hoe ze de samenleving moeten vorm geven. Het is een gebruik dat al lang bestaat van aan de gemiddelde Vlaamse toog tot op de diverse internetfora.

Topdokters: Hoe ver kan je gaan in het streven naar gezondheid?

Topdokters, zo zijn er (zeer) veel in Vlaanderen. We zijn ons daar niet altijd van bewust maar er lopen hier ongelofelijk veel topdokters rond. De krant De Tijd kan bij wijze van spreken elk jaar een nieuwe lijst publiceren. De zender VIER kan nog vele, vele jaren doorgaan met de gelijknamige serie en telkens nieuwe topdokters opvoeren. Een aantal van hen ken ik. Van de één kreeg ik les, met de ander deelde ik de universiteitsbanken.
 
Door de band genomen baal ik van medische programma's.

GGO's kunnen nuttig zijn in strijd tegen Zika-virus.

Toen een stelletje doctrinairen op het proefveld in Wetteren agressief tekeer ging, vroeg ik me af wat de augustijn Gregor Mendel daarvan zou gedacht hebben. Een van de activisten, Barbara Van Dyck, werd door de voormalige rector van de KULeuven uit de universitaire gemeenschap gesloten. Wie het personeelsbestand van de KULeuven raadpleegt, stelt vast dat de huidige rector ze weer in de armen sloot. Als de dame tot inkeer is gekomen, mag dat geen probleem zijn.

Niet de schuld van de sossen? We zijn nog altijd de rommel van het verleden aan het opkuisen.

Zo, dat hebben we weer gehad. Feest van de arbeid. De dag waarop ik ging werken en de rode kopstukken zich op de borst klopten.

Als een Pontius Pilatus heeft Merkel haar hofnar gedefenestreerd om de sultan te vriend te houden.

Al lachend zegt de zot de waarheid. En wie de spot ondergaat, kan niet anders dan (groen) meelachen. Binnen humor en satire kan je de draak steken met alles en iedereen. Ook de machtigen van deze wereld ontsnappen er niet aan. Het is een traditie die al eeuwen bestaat. Denk maar aan de hofnar die zijn meerderen op hun plaats kon zetten of aan de satirische maatschappijkritiek in 'Van den vos Reynaerde'.

Enkel wie links is, kan rechtvaardig zijn, toch?

Op maandag 18 april luisterde ik zoals gewoonlijk naar De Ochtend op Radio 1. Meyrem Almaci was aan het woord. En ze bleef aan het woord. Ze ratelde maar door, een wederwoord was niet mogelijk, de journalist kreeg er geen speld tussen. Het leek zowaar een uitzending door derden. Vicepremier Kris Peeters (CD&V) was kop van jut. Zijn ongelukkige uitspraken in de weekendeditie van Het Laatste Nieuws waren voor Groen het ultieme bewijs dat voor CD&V, de zogenaamde centrumpartij, rechtvaardige belastingen geen prioriteit waren. Zelfs niet na de #Panama Papers.
Inhoud syndiceren