opinies op knack.be

Wanneer slaat "Wir schaffen das" om in "Zu viel ist zu viel"?

"ECCMID 2016 relocating to Amsterdam". Dit is de titel van de meest recente nieuwsbrief van de Europese beroepsvereniging van microbiologen en infectiologen, die onlangs in mijn digitale brievenbus viel. So what?, zal u misschien in een eerste reflex zeggen.

Vanaf wanneer mag je het woord populisme gebruiken?

"Populisten winnen de verkiezingen in Polen" kopten de nationale media vorige week. Maar evenzeer titelde de Wall Street Journal eerder op het jaar: "Poland votes for a Populist", toen respectievelijk bleek dat de partij 'Recht en Rechtvaardigheid' de verkiezingen won en Andrzej Duda president van Polen werd. Maar wat is nu een populist, hoe determineer je dat en wanneer mag je de term gebruiken? Populisme is te vaak een dooddoener die te pas en te onpas wordt gebruikt.

Via cantussen spelen studentenclubs een belangrijke rol in het bewaren van liederen.

Kent u Jan De Mulder? Neen, niet Jan Mulder, maar Jan De Mulder, "hij zoude zo geiren te vrijen gaan...". En kent u Pierlala? In Gent zullen ze wellicht zeggen, "da's ene van oens". Maar in Ursel zullen ze hem ook claimen. Pierke Pierlala, "een ventje vol genucht, de vreugd van zijn papa".
 
Zondag laatstleden vierden de oud-leden van het jongenskoor Colliemando hun 80-jarige priester-dirigent in het Klein seminarie in Roeselare. Oude herinneringen werden boven gehaald. Arnold, de gevierde dirigent kwam opdraven met een verrassende anekdote.

Gezondheidstaks: Zonder het te beseffen pleiten Vandeurzen en De Block voor een zevende staatshervorming.

Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Jo Vandeurzen(CD&V) liet deze week weten dat hij zijn deel van de suikertaks wil opeisen. Hij zei: 'Wij moeten kijken hoe wij, de Vlamingen kunnen aanzetten tot een gezonde levensstijl (...) Als daar fiscale maatregelen in thuishoren -en federaal is toch aangegeven dat men daar de deur voor wil openen-, dan moet je die flankeren met campagnes en voorlichting.

Het lijkt wel of tegenwoordig iedereen doktertje wil spelen.

De Oost-Vlaamse apothekers stelden onlangs voor om zelf in de apotheek patiënten tegen de griep te vaccineren. Op die manier zou het nodeloze heen en weer geloop tussen huisarts en apotheker verdwijnen en zouden er meer mensen gevaccineerd worden. Klinkt op het eerste gezicht aannemelijk, maar griepcommissaris Marc Van Ranst draaide de zaak om: misschien moeten de spuiten niet in de apotheek opgeslagen worden maar rechtsreeks bij de huisarts geleverd worden, zodat het heen-en-weer-geloop verdwijnt.

Boerkini: Hebben wij het recht niet onze Europese manier van leven te behouden?

In iemand zijn hoofd kijken, kan ik niet. Ik kan enkel vaststellen of iemand al dan niet een hoofddeksel draagt. Ik kan dus niet weten om welke reden iemand een hoofddoek, laat staan een boerkini draagt. Doet zij dit uit vrije keuze? Omdat ze verplicht wordt? Of omdat deze persoon zich vierkant afzet tegen de waarden van de Verlichting?

Kindergeld als instrument

 Elk kind is gelijk. Dat klinkt goed. Maar nog niet zo lang geleden was het kind van een zelfstandige niet gelijk aan een kind van een arbeider. Ondertussen bestaat die arbeider niet meer: iedereen gelijk. En ook in het onderwijs willen sommigen een brede eerste graad om iedereen kansen te bieden, want iedereen is gelijk.

Als politici er voor kiezen de wetenschap te negeren, dan moeten ze daarover duidelijk communiceren

Heeft u zich al eens afgevraagd of u zich vereerd zou voelen, mocht er in uw bus een plechtstatige brief van de Kamer of Senaat vallen? Zou u onder de indruk zijn van de omslag met het logo van de Senaat, zo met een kroontje erop? Of van het hoogwaardig papier? Uit de brief moet dan blijken dat u uw inzichten mag komen delen met de volksvertegenwoordigers of senatoren. Zou u zich vereerd voelen? Of denkt u: wat is dit nu weer? Wordt dit geen tijdsverlies?
 
Het systeem van hoorzittingen in Kamer en Senaat gaat al lang mee. Het idee is eenvoudig.

Het is fout om het debat over kernenergie zomaar te vermengen met het debat over de veiligheid

Veel mensen denken bij het woord kernenergie in eerste instantie aan rampen zoals die in Fuskushima of Tsjernobyl. Maar is dat nu dé reden om komaf te maken met kernenergie?
 
De meningen zijn verdeeld. In België duikt algauw de typische links-rechts tegenstelling op. De groenen hakken doctrinair in op alles wat met kernenergie te maken heeft. Ze voelen zich gesterkt door de problemen in onze oudere kerncentrales.

Bloed laten afnemen bij de arts? Zo bespaart u op uw laboratoriumfactuur.

Het voordeel dat je hebt wanneer je als politicus nog steeds als arts aan de slag bent, is dat je met je twee voeten in de realiteit staat. Op die manier bestaat er voor een enorme kruisbestuiving tussen beide werelden. Daardoor word je soms met zaken geconfronteerd die de wenkbrauwen doen fronsen.
 
Zoals ik al jaren uitdraag, hebben we -zoals het hoort- ten huize Ide ook een huisarts. Onze huisarts is geconventioneerd. Dit wil zeggen dat hij de met de ziekenfondsen afgesproken tarieven volgt. Ik vind dit prima.

'Wat is de beste benadering voor het Rwanda van Paul Kagame?'

Het waren bijzonder intensieve maanden in Zuid-Soedan en Tsjaad, 1998-2000 toen ik er als Arts Zonder Grenzen aan de slag was. Er werd keihard gewerkt. In Zuid-Soedan heerste er hongersnood. De beelden van uitgemergelde kinderen in Darfour kunt u zich misschien nog voor de geest halen. Bovendien heerste er oorlog in het land. In Tsjaad was er geen hongersnood maar stierven mensen als gevolg van een epidemische bacteriële hersenvliesontsteking. Bijgevolg moest er in ijltempo gevaccineerd worden.

'Het is tijd dat PVDA zijn demonen uit het verleden in de ogen kijkt'

Toen ik 10 jaar oud was, had ik het voorrecht om met het jongenskoor Colliemando uit Roeselare te zingen in het toenmalige Tsjecho-Slowakije. Een hele belevenis die al begon aan de grens: Het IJzeren Gordijn. Wachtposten, militairen met zware wapens, hoge uitkijkposten, prikkeldraad: alles erop en eraan. De bus werd totaal uitgekamd en "de snor" - zo benoemden we de agent in burger die ons gedurende 10 dagen zou begeleiden.

'Wat is in godsnaam het verschil tussen een religieus dogma en een wiskundig axioma?'

'Geloof en wetenschap zijn eigenlijk twee verschillende zaken', schrijft Louis Ide (N-VA) in deze bijdrage voor het schaduwparlement. Toch stelt hij vast dat de extremen van beiden niet ver uit elkaar liggen.
 
Als uw leraar u indertijd vroeg: "Aanvaard je het begrip oneindigheid?" Welke leraar stelde u dan de vraag? De leraar wiskunde of de godsdienstleraar? Afhankelijk van uw persoonlijkheid zal u het een of het andere antwoorden.

'De echte vraag voor SP.A: secularisatie of de islamitische achterban ontzien?'

Een hele week lang legde De Morgen een dreigend schisma bloot binnen de SP.A. Er werd stevig ingehakt op Bruno Tobback met veelal anonieme bronnen en zowaar Steve Stevaert die sprak vanuit het graf. De reeks van Yves Desmet ging er zo hard op door dat ik me afvroeg of het underdog-gevoel van de SP.A-militant nu niet gaat meespelen in de voorzittersverkiezing. Maar op zich interesseert die strijd me amper als N-VA'er.
 
Veel interessanter dan het voorzittersdebat is het debat over de toekomst van de sociaaldemocratie in Vlaanderen.
Inhoud syndiceren