opiniestukken

Kurt Gödel verdient meer erkenning.

Louis Ide schreef een column voor Tertio over de vergeten wiskundige Kurt Gödel.

U kan het stuk lezen in bijlage. 

Tendentieus, niet wetenschappelijk en gevaarlijk.

 Opiniestuk in De Standaard over de de ziekte van Lyme en antibiotica.

Open de jacht op cowboys en fraudeurs

Het overgrote deel van de zorgverstrekkers in ons land werkt hard en verdient goed zijn brood. Cowboys en sjoemelaars die gigantische omzetten draaien, zijn in de minderheid, zegt Louis Ide, die vragende partij is om die rotte appels hard aan te pakken.

Accrediteer je rijk, maar waar blijft de kwaliteitswinst?

De Standaard van 12 november bericht dat de Vlaamse universiteiten een ‘voldoende’ krijgen van de Nederlands- Vlaamse Accrediteringsorganisatie (NVAO) voor de basisopleiding arts en opleiding huisarts, maar een onvoldoende met ‘clementie’ voor de specialistenopleiding. Niet correct volgens arts Louis Ide.

 

Opinie: Voor een cleane samenleving

Drugs legaliseren is een fout signaal. Een samenleving mag er zich volgens Louis Ide (senator N-VA) niet mee verzoenen dat drugs legaal verkrijgbaar zouden zijn. De schade van dergelijke roesmiddelen is niet te overzien, voor de betrokkenen zelf en voor hun omgeving. 

Waarom ik voor de wet euthanasie heb gestemd

Ik heb niet de intentie in deze column het debat aan te gaan. Ik heb niet de intentie iemand te overtuigen, laat staan te oordelen over het stemgedrag van andere collega’s politici. Ik heb ook begrip voor mensen die tegen deze wet zijn, ik respecteer hun visie. Ik vraag hen hetzelfde te doen. Ik maak een keuze die niet op één twee drie is genomen. Vandaar dat deze column enkel een duiding is, een verantwoording is en geen aanzet tot debat. In mijn partij geldt de ethische vrijheid en in die zin was ik ook dan ook vrij om mijn eigen keuze te maken. Ikzelf steun deze wet.

 

Verkieslijker kerken nevenbestemming te geven

Kerkgebouwen herbestemmen of afbreken is geen goede optie. Nevenbestemming is verkieslijker. Dat meent een werkgroep in het landelijke Zwalm in Oost-Vlaanderen. "Met ons dossier geven we alvast een aanzet tot lokale discussie", geeft Louis Ide aan. 

Handhygiëne: de ene arts is de andere niet

Op 30 september 2013 kopte De Standaard dat er om de vijf minuten een patiënt sterft ten gevolge van een ziekenhuisinfectie. Dit lijkt op het eerste zicht zeer angstaanjagend. Het verdient echter enige nuance zonder afbreuk te doen aan de problematiek.  

Is er een osteopaat in de zaal?

Bedelen

Als politicus (N-VA) schuif ik in Brussel vaak aan voor het rode stoplicht ter hoogte van Madou. Je kunt er donder op zeggen dat er de helft van de keren een bedelaarster staat. Ik ken haar intussen. Net zoals de anderen elders in de stad. Telkens weer vraag ik me af of ik hen help, als ik iets geef. 

De Conrad is goedkoper dan sommige ziekenhuizen!

In De Standaard van 19 april stelt Paul Callewaert, de nieuwe topman van de socialistische ziekenfondsen dat “het project van de Vlaamse hospitalisatieverzekering van de baan is, aangezien de Vlaamse regering daarmee de supplementen in tweepersoonskamers wou compenseren”.

Fusie tussen de koepels van de openbare en christelijke zorginstellingen. Opmerkelijk en zorgwekkend.

De koepels van de openbare en christelijke zorginstellingen fuseren. Even opmerkelijk als zorgwekkend nieuws. Tussen beide koepelorganisaties bestaat er sinds 2010 een samenwerkingsoverenkomst. De voorbije maanden werd de uitvoering ervan verder doorgedreven. Op het eerste gezicht lijkt er niets bijzonders aan de fusie van twee groepen. Echter, gezien de zwakke positie van Icuro, kan je je de vraag stellen of het gaat over een fusie dan wel over een overname.

Bepaalt de omtrek van je buik straks je verzekeringspremie?

Nu ze van Europa niet langer een verschil mogen maken in premies tussen mannen en vrouwen, zijn onze verzekeraars niet onbegrijpelijk op zoek naar nieuwe bronnen van inkomsten. De nieuwe invalshoek die ze hierbij gevonden hebben, is deze van het gezondheidsrisico. Zegt Wauthier Robyns (Assuralia): wie een hoger risico loopt op gezondheidsproblemen, zal een hogere premie betalen.
Louis Ide reageert. 

Doodstraf op aanvraag komt dichterbij

Kind of foetaal materiaal

 Recentelijk pleitte minister Laurette Onkelinx voor een uitbreiding van de termijn waarin abortus is toegelaten. Volgens senator Louis Ide mag dat pleidooi niet los wordengezien van een voorstel om doodgeboren kinderen uit te breiden. 

Inhoud syndiceren