Project August10

PROJECT AUGUST10: Ontwikkeling van een opvolgingsprogramma voor vroeggeborenen in het district Huye, Rwanda

 

1. SITUERING

Na het bezoeken van het gezondheidscentrum Simbi en het districtziekenhuis Kabutare (in het zuiden van Rwanda) in 2005 besluiten Luk Cannoodt en Claudine Mukeshimana een project op te starten, genaamd IMPORE (Improving Maternal and Pediatric Outcome: the Rwandan Experience) met het oog op de reductie van de moeder- en kindsterfte in deze regio.
In Augustus 2006 gaat een eerste missie door in het kader van dit project. Tijdens deze missie stelden de verantwoordelijken van alle gezondheidscentra en het districtziekenhuis van Huye tien prioriteiten vast om deze reductie te realiseren. Deze prioriteiten betreffen ondermeer: bijscholing en medisch basismateriaal in verband met Moeder- en Kindzorg, uitbreiding infrastructuur van de betrokken materniteiten en het uitbouwen van een neonatale eenheid in Kabutare.

 

2. HET KANTELJAAR 2010

In 2010 hadden meerdere gebeurtenissen plaats in verband staan met het project August10, een deelproject van IMPORE.

 

2.1. De geboorte van een neonatale eenheid in Kabutare

Alhoewel het al jaren gebruikelijk was om vroeg- en zwakgeborenen systematisch door te verwijzen naar het districtziekenhuis, Kabutare, had het personeel geen specifieke kennis in neonatologie en geen aangepast medisch materiaal voor de neonatale zorg. De vroeggeborenen moesten op eigen kracht zien te overleven, met de hulp van een bureaulamp die wat extra warmte gaf.
Onder impuls van Em. Prof. Hugo Devlieger werden in Augustus 2010 drie couveuses geschonken en werden plaatselijke zorgverstrekkers opgeleid in de neonatale zorg.

 

2.2. De geboorte van de KMC-zaal in Kabutare

Lux Development organiseert in 2010 een cursus Kangaroo Mother Care (KMC), in samenwerking met het Rwandese Ministerie van Gezondheid. De bedoeling dat de moeders van premature baby’s zelf warmte en comfort bieden in streken met een tekort aan neonatal medium care. Een van de artsen en twee verpleegkundigen van Kabutare volgen de opleiding en overtuigen de directie om een KMC-zaal met 5 bedden te starten in Kabutare.
Er is weinig twijfel dat beide initiatieven samen de levenskansen van de prematuren van het district Huye significant verhogen tijdens de eerste levensdagen. Maar meteen worden nieuwe vragen gesteld: Brengen de extra investeringen in neonatale zorg ook op? Wat gebeurt er met deze prematuren nadat zij het ziekenhuis verlaten ?

 

2.3. De geboorte van Augustine Ide

In Oktober 2010 werd het gezin van Dr. Ide uitgebreid. De ouders vragen familie en vrienden geen geschenken te geven maar, zo gewenst, een storting te doen om onderzoek naar de toestand van de prematuur geborenen in het district mogelijk te maken*. Conditie is wel dat dit onderzoek wetenschappelijk verantwoord is.

 

2.4. De geboorte van een nieuwe universiteit

In 2010 start het bisdom Butare met een nieuwe universiteit: Catholic University of Rwanda. De Faculteit Public Health and Human Nutrition stelt in 2012 voor wetenschappelijk onderzoek te starten rond de thema’s kindersterfte, ondervoeding, hygiene en leefmilieu. De opvolging van premature baby’s in het district Huye wordt als eerste goedgekeurd.

 

3. DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT

Het project verricht onderzoek naar de gezondheidstoestand en levenskansen van de prematuren na ontslag uit de neonatale eenheid en de KMC-zaal van Kabutare. In totaal gaat het om ongeveer 200 kinderen tussen Januari 2011 en December 2012. Uit de eerste resultaten blijkt alvast dat de gezondheidsinstellingen nauwelijks gegevens verzamelen over deze vroeggeborenen. Van een specifieke opvolging is geen sprake. Nochtans ervaren zij wellicht, zoals in het Westen, ook ontwikkelingsstoornissen die best vroegtijdig gedetecteerd worden.

 

4. STAND VAN ZAKEN

De data-base is gecreeerd. Literatuurstudie werd verricht naar de impact van KMC in ontwikkelingslanden en naar drempels om KMC uit te voeren, ook na het ontslag uit het ziekenhuis. De volgende stappen betreffen: het opsporen van de kinderen en het enqueteren van hun ouders, het klinisch onderzoeken van al deze kinderen, analyse van het bestaande systeem van medische registratie en het beoordelen van de mate waarin een systematisch opvolgingsprogramma kindersterfte en permanente schade bij deze groep van kinderen kan vermijden, publicatie van de resultaten.
Verwacht wordt dat de resultaten van dit onderzoek zullen bijdragen tot het verbeteren van de post-neonatale zorg van prematuren in Rwanda en andere ontwikkelingslanden.