Video content

N-VA Netwerkevent Zorgverstrekkers

De N-VA is een partij van, door en voor zorgverstrekkers. Dat werd duidelijk na het succes van de eerste netwerkbijeenkomst voor zorgverstrekkers die de partij op 8 organiseerde. Meer dan 200 mensen uit de sector hadden zich ingeschreven. De vele artsen, apothekers, tandartsen, verpleegkundigen, logopedisten, kinesitherapeuten, … ontmoetten er elkaar en de leden van de Palfijngroep (de parlementsleden en experten die binnen de N-VA overleggen rond gezondheid en welzijn). Senator en dokter Louis Ide was de aangewezen persoon om iedereen te verwelkomen.

Video: 
See video

Boekvoorstelling 'Lof der gezondheid. Van apologie tot utopie' (audiovoorstelling)

Video: 
See video

Louis Ide stelt nieuw boek voor

N-VA-senator en arts Louis Ide lanceerde woensdag samen met Uitgeverij Pelckmans en in het gezelschap van enkele prominenten uit de Vlaamse gezondheidszorg zijn nieuwe boek, 'Lof der gezondheid. Van apologie tot utopie'. Het is de opvolger van 'Lof der gezondheid. Diagnose van het terminaal Belgisch gezondheidsbeleid', dat Ide schreef in 2007.

Video: 
See video

Intrekking beroepserkenning huisartsen (Artsenkrant TV)

Artsenkrant berichtte dat de federale overheidsdienst Volksgezondheid 6.580 huisartsen per brief gewaarschuwd heeft dat ze niet meer voldoen aan bepaalde erkenningscriteria. Om hun erkenning te behouden, moeten huisartsen onder meer in een periode van vijf jaar minstens één jaar aan 500 raadplegingen, huisbezoeken of adviezen raken. Ze moeten verder ook deelnemen aan een wachtdienst en medische dossiers van de patiënten bijhouden.
Video: 
See video

Hitlijst Test-Aankoop inzake handhygiëne: geen goed idee (Artsenkrant TV)

Video: 
See video

Traject 2012: Halte 5 (Gent)

Op zaterdag 4 februari trotseerden bijna 900 N-VA-mandatarissen de sneeuw voor de laatste inhoudelijke halte in aanloop naar de lokale verkiezingen van oktober 2012. Thema's waren lokale economie, veiligheid, woonbeleid en plattelandsbeleid en vrije tijd. Een hecht sociaal weefsel vraagt immers een sterk economisch weefsel. Bovendien heeft iedereen recht op veiligheid, een betaalbare woning en vrijetijdsbeleving in zijn buurt. Impulsen geven aan wonen, werken, veiligheid en vrije tijd zijn dan ook kerntaken van iedere gemeente die het beste voorheeft met zijn inwoners.

Video: 
See video

Ebbenhouten Spoor (Artsenkrant TV)

Video: 
See video

Ebbenhouten Spoor 2012

Voor het vijfde jaar op rij reikte N-VA senator Louis Ide de ‘Ebbenhouten Spoor’ uit aan een verdienstelijke nieuwe Vlaming. Dit jaar viel die eer te beurt aan cardioloog Pedro Brugada. Brugada is het typevoorbeeld van een perfecte integratie en een absolute autoriteit onder de hartspecialisten. Zo is hij de ontdekker van het syndroom van Brugada, een aandoening waarbij de elektrische activiteit van het hart is verstoord, wat leidt tot een verhoogde kans op een plotse hartstilstand.

Video: 
See video

Begroting spaart de ziekenfondsen (Artsenkrant TV)

N-VA senator Louis Ide neemt zijn rol als oppositielid ten volle op wanneer hij de begroting 2012 tegen het licht houdt. Met het verplicht uitreiken van geneesmiddelen op stofnaam neemt de minister grote risico’s en de ziekenfondsen blijven volledig buiten schot bij de besparingen, aldus Ide.
 

Video: 
See video

Donorregistratie bij rijbewijs: Geen goed idee (Artsenkrant TV)

CD&V wil de registratie als orgaandonor koppelen aan de aanvraag van het rijbewijs. De partij wil daarmee het probleem van orgaandonatie bespreekbaar maken bij de jongeren. N-VA-senator en arts Louis Ide meent dan weer dat de registratie als orgaandonor beter gebeurt door de huisarts dan door een ambtenaar. De huisarts kan correcte duiding en bijkomende informatie kan geven, zo zegt Ide. Artsenkrant-TV sprak hierover met Nathalie Muylle, co-auteur van het CD&V voorstel.

Video: 
See video
Inhoud syndiceren