Voordrachten

Louis houdt geregeld voordrachten voor serviceclubs, artsen, politieke partijen, ... Hij doet dit kosteloos. Zo gaf hij een 50-tal lezingen in 2009.


Vanaf nu vraagt Louis evenwel een vrijwillige bijdrage (in functie van de financiële draagkracht van de vereniging waarvoor hij de lezing houdt) ten voordele van het IMPORE project in Rwanda.


Men kan dit project steunen op de volgende rekeningnummers:

 • Voor zij die een fiscaal attest willen:
  Rekeningnummer: 435-8034101-59
  Mededeling: 5099 IMPORE-KIGALI-RWANDA – ATTEST AUB
  Rekeninghouder: VIA Don Bosco vzw
  Adres : Leopold II-laan 195 - 1080 Brussel
 • Voor zij die geen fiscaal attest willen:
  Rekeningnummer: 230-0018265-49
  Naam: UMUBANO-BISA
  Mededeling: PROJECT AUGUST 10
  Rekeninghouder: UMUBANO-BISA vzw
  Adres: p/a Coxiestraat 19, 2800 Mechelen

IMPORE is een uitdrukking in het Kinyarwanda dat moeders vaak gebruiken om hun lijdend kind te troosten. Het project heeft tot doel bij te dragen tot het bereiken van twee millenniumdoelstellingen (MDG’s) tegen 2015 in RWANDA door middel van een duurzame intense samenwerking inzake basisgezondheidszorg en opleidingsprogramma’s met geïnteresseerde Vlaamse onderwijsinstellingen en Vlaamse organisaties die actief zijn in de moeder- en kindzorg en in de ontwikkelingssamenwerking. De bezieler, coördinator van het project is prof. Luk Cannoodt.


Voor meer informatie over dit project gelieve contact op te nemen met Prof. Dr. Luk Cannoodt, coördinator van het IMPORE-project via luk.cannoodt@gmail.com


Foto's impore